รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนนราษฎร์ยินดี ช่วงที่ 2-3 (จุดตัดถนนเพชรเกษม - จุดตัดถนนธรรมนูญวิถี) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (หาดใหญ่ Lot 2) ประกวดราคาเลขที่ จร.07/2563
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
205,147,964.90 บาท
วันที่ประกาศ
12 ตุลาคม 2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
16 ตุลาคม 2563
หน่วยงานที่ประกาศ
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า ชั้น1 อาคาร3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 200 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5825
สอบถามทางอีเมล์
psmd@pea.co.th
Fax
02-590-5004