รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุประเภทลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ เพื่อจัดซื้อพัสดุสำหรับงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไลน์ชั่วคราวรองรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เชื่อมโยง สฟ.เกาะสมุย 1 - สฟ.เกาะสมุย 2 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
6,570,844.32 บาท
วันที่ประกาศ
19 มิถุนายน 2567
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
24 มิถุนายน 2567
หน่วยงานที่ประกาศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย
ที่อยู่ของหน่วยงาน
เลขที่ 37/1 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
สอบถามทางโทรศัพท์
077-421100
สอบถามทางอีเมล์
yanisa.pha@pea.co.th
Fax