รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน กฟจ.ยโสธร และ คลังพัสดุ ประจำปี 2564 จำนวน 4 คน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
1,052,880.00 บาท
วันที่ประกาศ
15 ตุลาคม 2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
19 ตุลาคม 2563
หน่วยงานที่ประกาศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
ที่อยู่ของหน่วยงาน
สอบถามทางโทรศัพท์
045-711560
สอบถามทางอีเมล์
yaso.sae@pea.co.th
Fax
045-712200
เอกสารแนบ
Attachment Size
สเปค_1.PDF 790.15 KB