รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้อ High Vacuum Oil Purify 6,000 lite/hr (กบส. ปี 2562)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
4,708,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
19 ตุลาคม 2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
22 ตุลาคม 2563
หน่วยงานที่ประกาศ
กบส.
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร 3 ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
025909111
สอบถามทางอีเมล์
taratorn.soo@pea.co.th
Fax
025909098