รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักประเภท คอนกรีต จำนวน 10 รายการ ของกฟจ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,394,071.00 บาท
วันที่ประกาศ
23 เมษายน 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28 เมษายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่ของหน่วยงาน
190 ม.8 ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
สอบถามทางโทรศัพท์
044613440
สอบถามทางอีเมล์
thirawan.wat@pea.co.th
Fax
044617618