รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน และเงื่อนไขประกวดราคา (TOR) งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงสวรรคโลก (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - ทางหลวงหมายเลข 101 กิโลเมตรที่ 102+052 จังหวัดสุโขทัย ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 ประกวดราคาเลขที่ จร.21/2564
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
90,983,902.95 บาท
วันที่ประกาศ
7 มิถุนายน 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
10 มิถุนายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) ชั้น 1 อาคาร 3
สอบถามทางโทรศัพท์
025905828
สอบถามทางอีเมล์
psmd@pea.co.th
Fax
025905004