รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกงานรื้อถอนใต้ไลน์ชั่วคราว และก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ไลน์ 115 เควี Loop Line ช่วง สฟ.ลำภูรา ถึง สฟ.ย่านตาขาว กฟส.อ.ปะเหลียน ช่วงที่ 1.1 ตั้งแต่ สฟ.ย่านตาขาว ถึง คลองปะเหลียน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
1,566,359.08 บาท
วันที่ประกาศ
17 มิถุนายน 2565
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
24 มิถุนายน 2565
หน่วยงานที่ประกาศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปะเหลียน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ชั้น 2
ที่อยู่ของหน่วยงาน
1 หมู่8 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
สอบถามทางโทรศัพท์
075-291-778
สอบถามทางอีเมล์
sakorn.see@pea.co.th
Fax
075-289-192