รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 ถนนราษฎร์ยินดี ช่วงที่ 1 (Lot 5) (สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 5 - จุดตัดถนนธรรมนูญวิถี) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
88,322,080.00 บาท
วันที่ประกาศ
28 พฤษภาคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
2 มิถุนายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร 3 ชั้น 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5825
สอบถามทางอีเมล์
psmd@pea.co.th
Fax
02-590-5004
เอกสารแนบ
Attachment Size
Binder1.pdf 7.65 MB
Binder2.pdf 7.21 MB
Binder3.pdf 6.8 MB
Binder4.pdf 6.03 MB
Binder5.pdf 6.91 MB
Binder6.pdf 7.67 MB
Binder7.pdf 7.11 MB
Binder8.pdf 4.63 MB
Binder9.pdf 5.29 MB
Binder10.pdf 5.97 MB
รวมที่มาราคากลาง.pdf 7.47 MB