รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 10 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18, Ground Wire Round Bar เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 mm., เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม. (ยาว 10 ม./เส้น), เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม. (ยาว 10 ม./เส้น), ท่อ PVC ขนาด 50 มม. (ยาวท่อนละ 20 ซม.) ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผภ. ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1-4
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
8,711,197.63 บาท
วันที่ประกาศ
4 มิถุนายน 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
9 มิถุนายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาคาร 3 ชั้น 2
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
02-5909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
02-5909068
เอกสารแนบ
Attachment Size
TOR 4.75 MB