รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้อเครื่อง Horizontal Directional Drilling System D36x50 สำหรับดึงท่อ 8-160 มม. HDPE ระยะไม่ต่ำกว่า 150 เมตร
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,260,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
11 มกราคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
14 มกราคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร 3 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
02-5909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
02-5909068
เอกสารแนบ
Attachment Size
TOR 6.49 MB