รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุประเภทลูกถ้วยจำนวน 5 รายการ (65IAHEB007)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
9,165,406.00 บาท
วันที่ประกาศ
17 มิถุนายน 2565
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
22 มิถุนายน 2565
หน่วยงานที่ประกาศ
กบญ.ก.3
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม
9/1 ม.1 ต.ไทยยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สอบถามทางโทรศัพท์
0868880560
สอบถามทางอีเมล์
ekarat.bus@pea.co.th
Fax