รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงเพิ่มวงจรระบบจำหน่าย 22 เควี กฟจ.แม่ฮ่องสอน - ปางมะผ้า ทางหลวง 1095 (ช่วง 8-11) ในพื้นที่ กฟจ.แม่ฮ่องสอน (น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)15/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
7,310,454.00 บาท
วันที่ประกาศ
13 มกราคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18 มกราคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองก่อสร้างและบริหารโครงการ
ที่อยู่ของหน่วยงาน
208 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
สอบถามทางโทรศัพท์
053-241018 ต่อ 10167,10168
สอบถามทางอีเมล์
thikhamporn.dua@pea.co.th
Fax
053-246810