รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟต.3 (จ.ยะลา, จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
155,066,882.40 บาท
วันที่ประกาศ
29 เมษายน 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
5 พฤษภาคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร 3 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
025909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
025909068