รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 5 รายการ รวมรถยนต์ทั้งสิ้น 53 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี(60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
55,269,780.00 บาท
วันที่ประกาศ
7 มกราคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
12 มกราคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กกค.(ก3)
ที่อยู่ของหน่วยงาน
9/1 ม.1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
สอบถามทางโทรศัพท์
034-339-140-10173
สอบถามทางอีเมล์
puttipong0410@gmail.com
Fax
034-339-140-10158
เอกสารแนบ