รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จ้างเหมาเอกชนปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า โคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
184,609.60 บาท
วันที่ประกาศ
1 ตุลาคม 2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
2 ตุลาคม 2563
หน่วยงานที่ประกาศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง (สาขาที่00187)
100 ม.2 ถ.สุวรรณศร ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18140 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165501
สอบถามทางโทรศัพท์
036379444
สอบถามทางอีเมล์
chachrit.chu@pea.co.th
Fax
036379455