รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี จำนวน 3 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-022-2565
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
98,137,981.80 บาท
วันที่ประกาศ
23 มิถุนายน 2565
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28 มิถุนายน 2565
หน่วยงานที่ประกาศ
กองจัดหาพัสดุ 2
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนน งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5327
สอบถามทางอีเมล์
spb@pea.co.th
Fax
02-591-5401