รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติม สถานีไฟฟ้าโพธาราม 2, สถานีไฟฟ้าปราจีนบุรี 2 (ลานไก), ก่อสร้างปรับปรุงและเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าบางปะกง 1 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
258,997,722.72 บาท
วันที่ประกาศ
6 มกราคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
11 มกราคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5836
สอบถามทางอีเมล์
spm@pea.co.th
Fax
02-590-5855