รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาโครงเหล็ก (Steel Tower) สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ในเขตพื้นที่ กฟน.2 และ กฟน.3 ตาม คพจ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
16,527,170.03 บาท
วันที่ประกาศ
9 ตุลาคม 2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
15 ตุลาคม 2563
หน่วยงานที่ประกาศ
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร 3 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10220
สอบถามทางโทรศัพท์
025909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
025909068
เอกสารแนบ
Attachment Size
03.63.133.01-resize.pdf 5.46 MB
03.63.133.02.pdf 3.16 MB