รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมแรงดันไฟฟ้าและการบริหารจัดการกำลังรีแอคทีฟภายใต้สภาวะที่มีแหล่งจ่ายพลังงานแบบกระจายตัวในสัดส่วนที่สูง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
300,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
23 เมษายน 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28 เมษายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่อยู่ของหน่วยงาน
9/2 ม.1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สอบถามทางโทรศัพท์
0843622532
สอบถามทางอีเมล์
Fax