รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
งานจ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้แบบเฉพาะคราว ประจำเดือนตุลาคม 2563
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
432,756.70 บาท
วันที่ประกาศ
6 ตุลาคม 2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
9 ตุลาคม 2563
หน่วยงานที่ประกาศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์
ที่อยู่ของหน่วยงาน
77/11 หมู่ที่ 3 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84160
สอบถามทางโทรศัพท์
091-5275659
สอบถามทางอีเมล์
anucha.tho@pea.co.th
Fax