รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึง สถานีไฟฟ้าโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
217,350,736.03 บาท
วันที่ประกาศ
31 พฤษภาคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
2 มิถุนายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร 3 ชั้น 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
025905826
สอบถามทางอีเมล์
psmd@pea.co.th
Fax
025905004