รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ประกอบ, ตู้ Rack พร้อม Power Distribution Unit (PDU) และระบบชุดกักเก็บลมเย็น (Cold Containment) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center) ของ กฟภ.
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
37,741,040.00 บาท
วันที่ประกาศ
16 ตุลาคม 2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
21 ตุลาคม 2563
หน่วยงานที่ประกาศ
กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-9637
สอบถามทางอีเมล์
can.bidding@pea.co.th
Fax
02-590-5906
เอกสารแนบ