รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดงระบบ 115 เควี ขนาด 1x800 ตร.มม. จำนวน 1,000 เมตร เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-024-2563
(ประกาศครั้งที่ 3)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
6,157,850.00 บาท
วันที่ประกาศ
28 เมษายน 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
5 พฤษภาคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองจัดหาพัสดุ 2
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนน งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5327
สอบถามทางอีเมล์
spb@pea.co.th
Fax
02-591-5401