รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จ้างเหมานิติบุคคล รักษาความปลอดภัย สำนักงาน กฟอ.โชคชัย และ คลังพัสดุ ประจำปี 2564
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
1,052,880.00 บาท
วันที่ประกาศ
8 มกราคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
15 มกราคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโชคชัย
ที่อยู่ของหน่วยงาน
240 ม.1 ถ. ออมสิน ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
สอบถามทางโทรศัพท์
044 491655 , 044 491128
สอบถามทางอีเมล์
vilaiwan.dee@pea.co.th
Fax
044 491555
เอกสารแนบ