รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
งานจ้างการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า Invoice Notification System (INSx)
ในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2564
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
1,266,024.00 บาท
วันที่ประกาศ
16 มกราคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
23 มกราคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กฟอ.ลาดหลุมแก้ว
ที่อยู่ของหน่วยงาน
49 ม.7 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
สอบถามทางโทรศัพท์
025811532
สอบถามทางอีเมล์
Fax
เอกสารแนบ
Attachment Size
TOR เว็บไซต์.pdf 268.77 KB