รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อHARDWARE เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(พร)-006-2565
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
7,880,978.00 บาท
วันที่ประกาศ
20 มิถุนายน 2565
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
23 มิถุนายน 2565
หน่วยงานที่ประกาศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดหาพัสดุ 1
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 อาคาร 50 ชั้น 5
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5314
สอบถามทางอีเมล์
banyawat.khe@pea.co.th
Fax
02-590-5307
เอกสารแนบ
Attachment Size
ร่างประกาศ 87.63 KB
ราคากลาง 86.79 KB
สเปค 1.65 MB