รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้ไลน์ กฟฟ.บ้านหินกองโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 กม.90 + 000 จ.สระบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
119,919.27 บาท
วันที่ประกาศ
6 ตุลาคม 2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
7 ตุลาคม 2563
หน่วยงานที่ประกาศ
S50619000007 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง)
ที่อยู่ของหน่วยงาน

S50619000007 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง)
สอบถามทางโทรศัพท์
036379444
สอบถามทางอีเมล์
chiratphon.cho@pea.co.th
Fax
036379455
เอกสารแนบ
Attachment Size
TOR SCAN WWW.PEA 115.pdf 225.97 KB