รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภท Recloser พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับงานสถานีไฟฟ้าชั่วคราว จำนวน 3 สถานี (65IAHEB005) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
6,519,501.44 บาท
วันที่ประกาศ
22 มิถุนายน 2565
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
27 มิถุนายน 2565
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า
ที่อยู่ของหน่วยงาน
9/1 หมู่ 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
สอบถามทางโทรศัพท์
034-339140 ต่อ 10326-28
สอบถามทางอีเมล์
nitada.plo@pea.co.th
Fax
034-332926
เอกสารแนบ