รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันสัตว์สำหรับงานจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่จ.เชียงใหม่ตามโครงการ คพญ.๑
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
1,096,032.03 บาท
วันที่ประกาศ
21 มิถุนายน 2567
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
21 กรกฎาคม 2567
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ของหน่วยงาน
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา(น1)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)
เลขที่ 180 หมู่ 8 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง
ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
สอบถามทางโทรศัพท์
0811122360
สอบถามทางอีเมล์
somboon.kui@pea.co.th
Fax