รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
อุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ของ กฟภ.
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
46,886,411.32 บาท
วันที่ประกาศ
9 มิถุนายน 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
14 มิถุนายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองจัดหาพัสดุ 1
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
025905314
สอบถามทางอีเมล์
aorathai.san@pea.co.th
Fax
-