รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออ่าวลึก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 64017332845 4 / 2563 2,050,197.76 19 มกราคม 2564
กฟต.2 กองระบบสื่อสาร/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ต2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 64017326943 4 / 2563 229,826.00 19 มกราคม 2564
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 64017320681 4 / 2563 2,733,808.48 18 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขาพนม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 63057087721 1 / 2563 1,229,610.16 18 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขาพนม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 63097561527 2 / 2563 511,232.83 18 มกราคม 2564
กฟฉ.2 E046 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงยืน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64017310081 4 / 2563 484,138.24 18 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพระแสง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ ชั้น 3 64017236713 4 / 2563 857,390.47 18 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพระแสง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ ชั้น 3 64017296404 3 / 2563 1,605,306.77 18 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64017305000 3 / 2563 3,510,828.88 16 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64017305721 4 / 2563 5,658,115.77 16 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าชนะ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ชั้น 2 64017221284 4 / 2563 239,979.30 16 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าชนะ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ชั้น 2 64017286359 3 / 2563 233,854.00 16 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอยางตลาด/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64017290442 4 / 2563 1,101,131.10 15 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบรบือ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 64017284163 1 / 2563 371,180.41 15 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบรบือ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 64017283914 3 / 2563 881,638.18 15 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขุขันธ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 64017283900 4 / 2563 2,548,531.15 15 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขาพนม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 64017283660 4 / 2563 794,787.92 15 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขาพนม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 64017337484 3 / 2563 672,925.69 15 มกราคม 2564
กฟต.2 กองซื้อขายไฟฟ้า/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ต2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 64017279120 4 / 2563 74,579.70 15 มกราคม 2564
กฟก.2 กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ก2) 64017273042 4 / 2563 86,096.94 15 มกราคม 2564