รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 64047351357 1 / 2564 1,617,366.74 26 เมษายน 2564
กฟต.1 หน่วยจัดการงานสถานีไฟฟ้า 2/แผนกจัดการงานสถานีไฟฟ้า 1/กองปฏิบัติการ 1 / 2564 964,112.00 26 เมษายน 2564
ส่วนกลาง กองจัดหาพัสดุ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 64047337855 1 / 2564 46,368.35 26 เมษายน 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะลันตา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 64047332967 1 / 2564 1,013,778.79 26 เมษายน 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขื่องใน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 64047320667 1 / 2564 1,482,954.54 23 เมษายน 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท้ายเหมือง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 64047320192 1 / 2564 587,334.58 23 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหา/ผู้ช่วยผู้ว่าการสนับสนุนองค์กร/รองผู้ว่าการสนับสนุนองค์กร 64047316019 1 / 2564 41,821.22 23 เมษายน 2564
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจุน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ชั้น 2 64047297819 1 / 2564 827,155.26 23 เมษายน 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกษตรวิสัย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 64047291779 1 / 2564 1,038,767.36 23 เมษายน 2564
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีสำโรง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 1 / 2564 352,082.75 23 เมษายน 2564
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 64047314409 1 / 2564 1,580,572.69 23 เมษายน 2564
กฟต.3 กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ต3)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 64047143415 1 / 2564 40,241.79 23 เมษายน 2564
กฟก.1 กองวิศวกรรมและวางแผน/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (ก1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 64047313087 1 / 2564 158,198.91 23 เมษายน 2564
กฟฉ.2 ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ฉ2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี/ รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 2 64047306726 1 / 2564 18,961.72 23 เมษายน 2564
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองสองห้อง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 64047309325 1 / 2564 809,414.58 23 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า/ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า/รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า 64047308246 1 / 2564 19,950.00 23 เมษายน 2564
กฟก.1 กองระบบสารสนเทศ/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ก1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 64047303463 1 / 2564 255,449.00 23 เมษายน 2564
กฟต.2 กองระบบสื่อสาร/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ต2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 64047311550 1 / 2564 191,280.00 23 เมษายน 2564
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 64047302758 1 / 2564 1,706,602.22 23 เมษายน 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งใหญ่/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง ชั้น 2 64047298736 1 / 2564 1,720,662.64 22 เมษายน 2564