รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งใหญ่/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง ชั้น 2 64017352369 4 / 2563 1,628,334.87 19 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งใหญ่/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง ชั้น 2 64017352361 3 / 2563 1,744,381.14 19 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตะกั่วทุ่ง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ชั้น 2 64017351601 3 / 2563 612,029.26 19 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 64017349559 4 / 2563 1,912,454.99 19 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 64017284792 3 / 2563 1,913,054.99 19 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตะกั่วทุ่ง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ชั้น 2 64017351616 4 / 2563 1,248,454.15 19 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโพนทอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64017350839 4 / 2563 1,847,067.10 19 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาขุน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ชั้น 2 64017350607 4 / 2563 1,035,250.74 19 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 64017349664 4 / 2563 3,910,389.07 19 มกราคม 2564
กฟฉ.2 E017 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64017258270 4 / 2563 1,901,572.05 19 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองท่อม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 64017229103 4 / 2563 3,816,050.39 19 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองท่อม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 63107150434 3 / 2563 3,284,042.65 19 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะพะงัน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย ชั้น 2 64017215726 4 / 2563 524,738.93 19 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะพะงัน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย ชั้น 2 64017215679 3 / 2563 653,084.22 19 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอไชยา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ชั้น 2 64017344495 3 / 2563 107,320.62 19 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 64017342261 3 / 2563 4,309,095.63 19 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอไชยา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ชั้น 2 64017188578 4 / 2563 1,112,648.36 19 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 63127552660 4 / 2563 2,540,248.67 19 มกราคม 2564
กฟต.1 กองซื้อขายไฟฟ้า/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ต1) 64017202235 4 / 2563 93,672.45 19 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 64017274034 4 / 2563 3,666,853.26 19 มกราคม 2564