รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟต.2 กฟจ.ภูเก็ต ชั้น1/การไฟฟ้าเขต2(นครศรีธรรมราช)ภาค4 63077134894 2 / 2563 3,695,315.00 9 กรกฎาคม 2563
กฟฉ.2 กองระบบสื่อสาร/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา(ฉ2)/การไฟฟ้าเขต2(อุบลราชธานี) ภาค 2 63077126353 2 / 2563 1,116,246.87 9 กรกฎาคม 2563
กฟน.1 กฟอ.แม่สาย ชั้น2 จ.เชียงราย/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1 63067533530 1 / 2563 1,062,053.17 9 กรกฎาคม 2563
กฟน.1 กฟอ.แม่สาย ชั้น2 จ.เชียงราย/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1 63067534550 2 / 2563 1,459,384.33 9 กรกฎาคม 2563
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 63077118523 2 / 2563 1,368,956.11 9 กรกฎาคม 2563
กฟต.1 กฟอ.ท่าแซะ ชั้น 3 จ.ชุมพร/การไฟฟ้าเขต1(เพชรบุรี)ภาค4 63077119784 2 / 2563 2,555,882.56 9 กรกฎาคม 2563
กฟก.1 กฟอ.บางปะอิน ชั้น 2 จ.พระนครศรีอยุธยา/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 63077118823 2 / 2563 9 กรกฎาคม 2563
กฟต.3 กฟภ.สาขาอำเภอรัตภูมิ/กฟอ.หาดใหญ่ ชั้น1 จ.สงขลา/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4 63077118435 2 / 2563 476,938.05 9 กรกฎาคม 2563
กฟต.1 กฟจ.เพชรบุรี ชั้น1/การไฟฟ้าเขต1(เพชรบุรี)ภาค4 63077103050 2 / 2563 5,873,259.86 9 กรกฎาคม 2563
กฟต.3 ผบห.กฟอ.หาดใหญ่/กฟอ.หาดใหญ่ ชั้น1 จ.สงขลา/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4 63077098831 2 / 2563 4,096,191.96 9 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง สำนักตรวจสอบภายใน/ผู้ว่าการ 63077087242 2 / 2563 9,619.30 8 กรกฎาคม 2563
กฟน.1 กฟอ.ฝาง ชั้น2 จ.เชียงใหม่/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1 63077104915 2 / 2563 6,200,565.60 8 กรกฎาคม 2563
กฟก.1 กฟอ.หนองแค ชั้น 3 จ.สระบุรี/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 63077102117 2 / 2563 847,571.94 8 กรกฎาคม 2563
กฟต.3 กฟภ.สาขาพังลา/กฟอ.สะเดา ชั้น2 จ.สงขลา/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4 63077062219 2 / 2563 1,301,311.33 8 กรกฎาคม 2563
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองเสือ/กฟอ.ธัญบุรี ชั้น 2 จ.ปทุมธานี/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 63077096925 2 / 2563 2,830,790.25 8 กรกฎาคม 2563
กฟน.1 กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (น1) 63077097871 2 / 2563 42,476.15 8 กรกฎาคม 2563
กฟฉ.2 กองบริการลูกค้า/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ(ฉ2)/การไฟฟ้าเขต2(อุบลราชธานี) ภาค 2 63077090393 2 / 2563 67,482.52 8 กรกฎาคม 2563
กฟต.3 กฟภ.สาขาอำเภอรือเสาะ/กฟจ.นราธิวาส ชั้น2/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4 63077094895 2 / 2563 751,035.66 8 กรกฎาคม 2563
กฟต.1 กฟจ.ปข. 63077093667 2 / 2563 2,671,570.65 8 กรกฎาคม 2563
กฟน.3 กฟอ.ตาคลี 63077090403 2 / 2563 1,530,423.54 8 กรกฎาคม 2563