ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ต.3กฟส.อ.นมม.(กป.)30029/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย หมู่บ้านพราวอลินดา ท่าข้าม เฟส 2 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 175,746.00 175,746.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.หาดใหญ่ เอ็น.แอล.อิเล็คตริก
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
PEA(S2)ภก.(บห.)145/2563 จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 160 KVA.,3P,33-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 15 เครื่อง 2,509,149.95 2,509,149.95 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
น.2กฟส.อ.พก.(กป)30032/2563 ลว. 19 พ.ค.63 จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
งาน ขข.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านพราน อ.พรานกระต่าย
หมายเลขงาน C-63-B-PKICM.0007
171,567.22 133,013.04 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสนั่น นันตาดี เสนอราคา 122,721.25 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
น.2กฟส.อ.พก.(กป)30029/2563 ลว. 19 พ.ค.63 จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
งาน คขก.บ้านสว่างราษฎร์พัฒนา (นายเงิน)
หมายเลขงาน P-AEP02.1-B-PKID0.3035
189,207.67 160,502.57 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศะศิ จำปางาม เสนอราคา 149,547.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
ก.1 อย.(คพ.) 0083/63 จัดซื้อเหล้กคอนเคเบิ้ลทางโค้ง จำนวน 345 ชุด 494,661.00 494,661.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รินทร์นภา เสนอราคา 494,661.-บาท เสนอราคาต่ำสุด
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
ก.1 กฟจ.ปท. จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต ถนนเลียบคลองพระมาโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 482,126.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไลน์ เน็ต
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
สข.(บห)30055/63 จัดซื้อเสา คอร. ขนาด 9 เมตร 407,670.00 407,670.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิรกร จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
3001709182 ฟิวส์แรงต่ำ 50,80,100,150-160,200และ250 แอมป์
ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี. 3,5-6,8,10,15,20,25,30และ แอมป์
228,359.40 228,359.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีที อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
D63050325220 จ้างเหมาเอกชนตัดลิด-รานต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย (แบบรายครั้ง) การไฟฟ้าส่วน-ภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 3 แผนงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 450,371.96 450,367.96 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญตัน สายเมือง เสนอราคา 1.จ้างเหมาตัดต้นไม้ฟีดเดอร์ 2 วังตะเคียน ราคา 177,000.- บาท นายปรัชญา…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
น.2 กบษ.(ตบ.)-30365/2563 ลว.27 พ.ค. 63 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายและสายส่ง 115 เควี ไลน์ จุดแบ่งเขตบ้านบ่อโพธิ์-สฟฟ.นครไทย 376,970.00 376,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัขขัย หมวกเมือง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ 375000 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
ฉ.2ศก.(บห.)30103/2563 E021 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า หม้อแปลง TR.,100 KVA. 3P, 22-0.4/0.23 KV, DYN11, SC(1050010067) จำนวน 3 เครื่อง 377,175.00 352,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแอล 6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด,ราคาที่ตกลงซื้อ 377,175.- บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
น.2 กบษ.(บอ)-SP30136/2563 อุปกรณ์ป้องกันสัตว์ (Animal Barrier) ที่สวิตช์ใบมีดเสาต้น Recloser จำนวน 612 ชุด 425,646.00 425,646.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไทยพัฒนากิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด เสนอราคา 425,646 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
น.3กฟจ.อน.(บห)140/2563 ซื้ออุปกรณ์พัสดุ จำนวน 1 รายการ (งบผู้ใช้ไฟ) 492,200.00 492,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มีทรัพย์ อิเลคดริก จำกัด ราคา 490,060.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
ต.2ฉล.(กป.)30084/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้เฉพาะคราว ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
1.สถานีไฟฟ้าภูเก็ต2 วงจรที่ 5
2.สถานีไฟฟ้ากะรน วงจรที่ 4
3.สถานีไฟฟ้ากะรน วงจรที่ 5
115,566.42 115,566.42 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวทาริกา สมบัติ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
ฉ.2 กฟอ.ดอ.(บห)036/2563 จัดซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ขาดแคลน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน งบ คขก.2 ปี 2563 (P-AEP02.0-E-DUDXX.1000) 303,238.00 303,238.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 303,238.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
น.3กฟจ.อน.(บห)140/2563 ซื้ออุปกรณ์พัสดุ จำนวน 1 รายการ (งบผู้ใช้ไฟ) 492,200.00 492,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริค จำกัด ราคา 490,060 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
น.3กฟจ.อน.(บห)144/2563 ซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ (งบผู้ใช้ไฟ) 466,900.00 466,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไทย ซี อินดัสเตรียล จำกัด ราคา 499,583 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
จร.04/2563 ดำเนินการงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินภายในพระตำหนักจักรีบงกช (พระตำหนักทิพย์พิมาน) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 10,924,556.62 10,880,830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ช้อยซ์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
63I062S050 จ้างเหมาเฉพาะค่าแรง งานปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายไลน์แยกหัวหิน (TMK06F-01) ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 147,334.60 147,334.60 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี. พาวเวอร์ อิเล็คทริค
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
3001710056 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า งบโครงการ คฟม.2 ปี 2563 จำนวน 1 รายการ (มค.บห.096/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89,880.00 89,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชีฟเทนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 89,880 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
ต.2 ภก.(คพ.)30159/2563 จัดซื้อ TR.,250 KVA, 3P,33-0.4/0.23 KV DYN11,SC จำนวน 1 รายการ 493,056.00 493,056.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญชัย อินเตอร์เทรด จำกัด 493,056.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
3001710648 จ้างเหมาขนส่งเสา ขนาด 22.00 เมตร และฐานรากชนิดปิดเล็ก (F1) จาก ผรค.มค. ถึง จ.อุบลราชธานี จำนวน 81 ต้น และ 57 ฐาน (มค.ผรค.100/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 433,478.40 433,475.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยโสธรเพาเวอร์ จำกัด เสนสอราคา 432,001.80 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
ต.2กม.(คพ)1355/63 จัดซื้อพัสดุใช้งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟอ.เกาะสมุย (ตามหมวดหมู่การใช้งาน) 108,671.34 108,671.34 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เอสทีที อิเลคทริค 71,422.50 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
ต.2ปต.(ปบ.)30174/63 จ้างเหมาค่าแรง นำสายสื่อสารขึ้นคอนพร้อมอุปกรณ์จับยึด เส้นทาง AP62420454 สาม แยกประชานุเคราะห์ ถึง สี่แยกสิริราช (ฝั่งซ้าย) 114,340.20 114,338.20 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เค แอนด์ อาร์ 88 คอโพเรชั่น
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
ก.2 รย.(บห.)0084/2563 จัดซื้อสายไฟฟ้าสำหรับสำรองงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 2 รายการ 386,270.00 386,268.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฟร์พลัส อีเล็คทริค จก.
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
3001710059 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 จำนวน 1 รายการ (มค.บห.099/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 264,504.00 264,504.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภาคอนโทรลเซอร์วิส เสนอราคา 264,504 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
น.1 กบษ.(รล.) 30401/2563 จัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบ CSCS นวัตกรรม กอค. สำหรับสถานีไฟฟ้าเชียงราย 3 (ชั่วคราว) 492,200.00 486,684.15 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เว็ลธ์ ซัพพอร์ต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
ฉ.2ศก.(บห.)30175/2563 E021 ค่าซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า เสาคอนกรีต 8 เมตร (1000010001) จำนวน 130 ต้น
ตามอนุมัติที่ ฉ.2ศก.(บห.)30092/2563 ลว. 19 พ.ค. 2563
212,683.90 198,770.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทมอแลนด์ จำกัด , ราคาที่ตกลงซื้อ 211,432.00.- บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 พฤษภาคม 2563
ก.1กฟส.วฒ(กป).30147/2563 ลว.27 พ.ค.2563 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านซับนกแก้ว (กลุ่มวัด) ม.5 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 279,391.59 279,391.59 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบัวลี หิตายะ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563
สส.กส 592-2563 ลว 21 พ.ค.2563 จ้างซ่อมปะผุ,เปลี่ยนแผ่นเหล็กเรือเครน สส.13 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.อู่เจี๊ยบการช่าง 149,375.00
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563
3001718652 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 จำนวน 1 รายการ (มค.บห.098/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 485,180.60 485,180.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชีฟเทนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 485,180.80 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563
630622005633 จ้างเหมาก่อสร้างป้ายสำนักงานรูปแบบรากฐานแผ่
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์
จ./กส.091 / 2563
ผู้รับจ้าง บริษัท คู คอนสตรัคชั่น (2559) จำกัด
400,822.00 400,822.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คู คอนสตรัคชั่น (2559) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563
ฉ.1 ลย.บห.30272/63 ลว.26 พ.ค.63 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าที่ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ให้ กฟส.ชคน. 422,650.00 422,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.หจก.ไทยสวิทซ์เกียร์1.หจก.ไทยสวิทซ์เกียร์ 401,517.50
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563
ฉ.1นพ.(บห)-104/2563 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานขยายเขตระบบไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 155,866.90 155,866.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี.เอ.เอส.จำกัด 155,866.90 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563
ก.1 กฟจ.ปท. จ้างเหมาเทหล่อคอนกรีตเสริมเหล็มหุ้มโคนเสาตอม่อเดี่ยว สถานีปทุม1 ฟีดเดอร์ 5,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 435,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส ณัฐพร อภิรักษ์อโนทัย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563
จ.(กญ.) 034/2563 ขข.บริษัทเคลียร์วูด เอนเนอยี่ แอนด์ เทคโนโลยี่ ซัพพลาย 136,513.68 173,756.32 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.เค. วิศวกรรมไฟฟ้า (2012)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563
ก.2ฉช.(บห.)2032 ลว. 20 เม.ย. 2563 จัดเช่าอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยตำบลเทพราช 1,080,000.00 1,080,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางวิไลรัตน์ ยิ้มแฉ่ง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563
น.3กฟอ.ชบด.(บห.)-ซ.2/2563 ลว.22 พ.ค.2563 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ (ตามเลขที่ น.3กฟอ.ชบด.(บห.)ซ.-2/2563) 194,573.08 194,573.08 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลพบุรีคอนกรีต (1992) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563
น.3 กฟอ.ชบด.(กส.)30184/2563 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จเทโคนเสางานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสถานีไฟฟ้าชัยบาดาล – สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก (จุดที่ 1) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
148,800.00 148,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทรงวิทย์คอนกรีต
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563
ต.๓ กฟส.อ.ละงู-๓๐๐๕๕/๒๕๖๓ จ้างขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านท่าหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 224,351.58 224,351.58 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมา มาลัยสนั่น 223,309.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563
ฉ.1ขก.(คพ.)-1013/2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์รคอนกรีตเพื่อใช้งานงบโครงการ คพจ.1 แผน. 3,4 ปี 2563 497,250.40 497,250.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลพบุรีคอนกรีต (1992) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563
จ.สน. 147/2563 ผปบ.กฟจ.สน. จ้างเหมาปรับปรุงติดตั้ง Storm Guy ไลน์ บ.ดงมะไฟ ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร
PO 3001723336
111,675.90 136,456.78 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเพื่อนการไฟฟ้า
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563
ฉ.1ขก.(คพ.)-30334/2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 แผน 3,4 ปี 2563 492,649.40 492,649.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลพบุรีคอนกรีต (1992) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563
ฉ.2 กฟอ.ดอ.(บห)037/2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขาดแคลน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งาน งบ คฟม.2 ปี 2563 (P-NHE02.0-E-DUDXX.2000) 498,962.40 498,962.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเทคนิค คอนกรีต จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 496,694.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563
ฉ.1นภ(ซจ)-056/2563 จัดซื้อคอนกรีตจำนวน 3 รายการเพื่อใช้งานผู้ใช้ไฟขาดแคลนและทดแทนงานโครงการ 493,730.10 493,725.10 วิธีเฉพาะเจาะจง -บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563
63I042S283 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าในพื้นที่ กฟจ.สมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว)
1.บริเวณจากสามแยกไฟแดงปากทางวัดกระโจมทองถึงชนแดน กฟย.คลองตัน ปริมาณงานจำนวน 9.35 กม.
2.บริเวณจากสี่แยกไฟแดงสวนส้ม ?แนวถนนสวนส้มชนแดน กฟจ.สมุทรสาครปริมาณงานจำนวน 16.60 กม.
3.บริเวณไลน์แยกจากแนวถนนสวนส้มไปวัดสุนทรสถิต(วัดอำแพง) ปริมาณงานจำนวน 5.50 กม.
4.บริเวณจากสามแยกไฟแดงถนนวัดราษฎร์ ถึงสี่แยกไฟแดงสวนส้ม ปริมาณงานจำนวน 18.00 กม.
5.บริเวณไลน์แยกจากถนนวัดราษฎร์แยกไปแนวคลองตาขำ ปริมาณงานจำนวน 4.20 กม.
6.บริเวณไลน์แยกจากถนนบ้านแพ้วไปตามแนวคลองตาขำ ปริมาณงานจำนวน 8.60 กม.
7.บริเวณไลน์แยกจากถนนบ้านแพ้ว ไปวัดชัยมงคล พร้อมแยกย่อยปริมาณงานจำนวน 8.10 กม.
158,419.60 158,419.60 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงค์ อุปการดี
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563
ฝบบ.กฟภ.กพบ.ภส.(ฉ)38-2563 ยาและเวชภัณฑ์ ประจำปี 2563 จัดซื้อ ketorolac tromethamine 30 mg/1 mL solution for injection, 1 mL ampoule เลขที่ กฟภ.กพบ.ภส.(ฉ) 38-2563 19,260.00 9,951.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน จำกัด และราคาที่เสนอ 9951.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563
ฝบบ.กฟภ.กพบ.ภส.(ฉ)19-2563 ยาและเวชภัณฑ์ ประจำปี 2563 จำนวน 2 รายการ เลขที่ กฟภ.กพบ.ภส.(ฉ) 19-2563 15,782.50 8,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด และราคาที่เสนอ 8234.72 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563
ต.3 กฟส.อ.ทพ.(กป.)014/63 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง 33KV และ แรงต่ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 234,290.54 234,290.54 วิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์แรงสูง นางสาวศรัญญา นาคินชาติ เสนอราคา 156,900.00 …
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 พฤษภาคม 2563
น.3 ชด.(กป.)30083/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จ้างจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต 1 ด้าน ให้ กฟย.วังโป่ง 346,573.00 346,573.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรัสกร ก่อสร้าง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 พฤษภาคม 2563