ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ต.1พธร.(บห.)ซ.059/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการ (งบผู้ใช้ไฟ) 457,425.00 457,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ฉ.1ขก.(คพ.)-0096/2564 ซื้อพัสดุขาดแคลน ประเภท โคมไฟฯ สำหรับงานโครงการขยายเขตผู้ใช้ไฟฯ และ ระดับ Safety Stock 281,677.50 281,677.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ก.2ผคพ.พน.029/2564 ซื้อหม้อแปลง TR., 30 KVA, 1P, 22-0.48/0.24 KV,SC รหัส 1050000011 สำหรับงานงบโครงการ คพจ.2 แผน 4 จำนวน 6 เครื่อง 494,211.60 494,211.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ก.2 พนท.(บห.)053/2564 ลงวันที่ 7 พ.ค. 64 จัดซื้อพวงหรีด บุพการีพนักงาน 800.00 800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชมพู รับจัดดอกไม้ ราคาที่เสนอ 800.00
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
64I101S063 ซื้อ1.เสาคอนกรีต 12 เมตร รหัส 1000010004 จำนวน 45 ต้น2.เสาตอม่อ คอร.ขนาด0.30x0.30 ม.ยาว 4.50 ม. รหัส 1000020102 จำนวน 41 ต้น3.คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120x120x2000 มม. รหัส 1000110003 จำนวน 46 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 337,679.16 355,231.44 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ฉ.1อด.2(กส)863/2564 ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่น หุ้มฉนวนพีวีซี. 50 ต.มม. รหัส 1020070002 จำนวน 16,000 เมตร 496,480.00 496,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ก 1 กฟอ กบบ (ผคพ) 48/2564 จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 30 ,50 เควีเอจำนวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 476396.10 บาท 476,396.10 476,396.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วาตะซัพพลาย เชน จำกัดเสนอราคา 476396.10 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ก 1 กฟอ กบบ (ผคพ) 47/2564 จัดซื้อลูกถ้วย TR 202 และอุปกรณ์ประกอบจำนวน 3 รายการเป็นเงิน 490,876.41 บาท 490,876.41 490,876.41 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด เสนอราคา 490876.41 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ฉ.3กฟอ.บญ.(บห.)924/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการ 1 รหัสพัสดุ ครั้งที่ 2 ประจำไตรมาสที่ 2/2564 (เพื่อใช้งาน งบ คฟม.2) ให้ กฟอ.บญ. และ กฟฟ. ในสังกัด กฟอ.บญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 496,480.00 496,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ก.2สอด.(ปบ.)173/2564 เส้นทาง AP6432002330 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ฝั่งทิศตะวันตก บ้านเขาแก้ว ถึง คลองกระทา 326,350.00 326,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีทรัพย์ อิเลตริก จำกัด ราคาที่เสนอ 249,845.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ก.2สอด.(ปบ.)172/2564 เส้นทาง AP6432002321 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่ ทางเข้า กฟย.โป่งน้ำร้อน ถึงโรงแป้งสหสิน 326,350.00 326,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีทรัพย์ อิเลตริก จำกัด ราคาที่เสนอ 249,845.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ฉ.๒กฟอ.กล.(บห.)1648/2564 จัดซื้ออุปกร์ประกอบคอนสื่อสาร จำนวน 5 รายการ เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า กฟภ. 196,196.91 196,196.91 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
น.1ลพ.(บห)(ซต)57/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงาน คพจ.2 แผน 4 งบ P-TDD02.4-A-LPNXX.1000 จำนวน 1 รายการ 481,500.00 481,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 481,500.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ฉ.2 ยส.(บห.) จ.042/2564 E031 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 417,514.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ต.1ปข.ผคพ85/2564 จัดซื้อสายอลูมิเนียมฯ จำนวน 16,000 เมตร เพื่อเติมเต็ม Safety Stock (รายการที่ 061) 496,480.00 496,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ต.1ปข.ผคพ84/2564 จัดซื้อเสาคอนกรีต 12 เมตร จำนวน 94 ต้น (รายการที่ 060) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 498,172.74 498,172.74 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์ทวีคอนกรีต หลังสวน จํากัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
น.3กฟจ.ชน.(บห)ซ.40/2564 ซื้อหม้อแปลง จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟ (น.3กฟจ.ชน.(บห.)ซ.40/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 466,049.20 466,049.20 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ก.1กฟจ.ปจ.(คพ)35/2564 ๑. ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) รหัส 1-03-002-0000 จำนวน 1,450 ลูก 498,031.50 498,031.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท อีเล็คทริค จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 498,031.50.-บาท (ราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ต.1กฟจ.พบ.(คพ)-71/2564 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 จำนวน 1,449 ลูก 497,688.03 497,688.03 วิธีเฉพาะเจาะจง -หจก.เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ที่ น.3 ลยว.(คพ.)074/2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบโครงการ คชฟ.3 ประจำปี 2564 448,009.00 448,009.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 446,939.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
น.3กฟจ.ชน.(บห)ซ.39/2564 ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี ขนาด 1x50 ต.มม. จำนวน 4,500 เมตร งบลงทุน (น.3 กฟจ.ชน.(บห)ซ.39/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 457,425.00 457,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
น.1ทง.(บห.)(จซ.)024/2564 ซื้อพัสดุขาดแคลนเพื่อใช้งานโครงการ งบ คพจ.2 แผน.4 (พัสดุรอง 6 รายการ) จำนวน 1 โครงการ (น.1ทง.(บห.)(จซ.) 024/2564 ให้แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง 460,110.70 460,110.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 457,499.90 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ผกป.49/2564 1.จ้างเหมาพ่นสีเบอร์เสา จำนวน 2,189 ต้น
2.จ้างเหมาพ่นสีรหัสอุปกรณ์ จำนวน 37 ต้น
192,921.00 192,921.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายฐินณะโต คงเซ็น เสนอราคา 169,170 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ต.1ปข.ผคพ83/2564 จัดซื้อพัสดุเพื่อสำรองคลังสำหรับงานซ่อมแซมระบบจำหน่าย จำนวน 4 รายการ (รายการที่ 059) 138,184.08 138,184.08 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
น2.กฟจ.นน.(คพ.)41/2564 ซื้ออุปกรณ์คอนกรีต เสา.คอร ขนาด 12.20 เมตร งบ P-TDD02.4.B-NANXX.2000
โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 คพจ.2 แผน 4โ
467,632.80 467,632.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัททรัพย์แสงดาว จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ต.2พพ.(บห.)52/2564 จัดซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ง จำนวน 750 ลูก 467,055.00 467,055.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมนนิจจิเบิล อินซูเลเตอร์ จำกัด เสนอราคา 463,845.00
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ก.1 อย.(กส) 1426/2564 ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.อยุธยา - โครงการจัดสรร บริษัท นิดา พาร์ค จำกัด 123,010.21 123,010.21 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นพพันธ์ อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
กฟจ.พช.น.3 พช.(คพ) 36 TR.,100KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC 451,968.00 451,968.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วาตะซัพพลายเชน จำกัด (สำนักงานใหญ่) เสนอราคา 451,968บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ก.2พนท.ปบ059/2564 จ้างติดตั้งคอนสื่อสาร คอนเคลือบฉนวน ชนิด FIBERGLASS REINFORCED POLYMER (FRP) เส้นทาง AP6432001670 ซอย 24 บ้านเก่า - สะพานมอเตอร์เวย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 330,244.80 330,244.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิจแสงทองเทรดดิ้ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ก.2พนท.ปบ060/2564 จ้างติดตั้งคอนสื่อสาร คอนเคลือบฉนวน ชนิด FIBERGLASS REINFORCED POLYMER (FRP) เส้นทาง AP6432001681 ไฟแดง รร.พานทองสภาฯ - ซอย 24 บ้านเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 412,806.00 412,806.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ซี.พลาส จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ก.2 พนท.(ปบ)058/2564 เปลี่่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามวาระ ทะเบียน 85-8862 5,756.60 5,756.60 วิธีเฉพาะเจาะจง ป.สุกิจการยาง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
กบญ.ก.1(B)-M-002-2564 ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ประเภทลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 3 รายการ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-002-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 45,562,740.00 34,299,192.40 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 1.บริษัท กิจพูนชัย จำกัด ได้รับการคัดเลือกรายการที่ 2 2.บริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัสตรีนส์ จำกัด…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
กฟภ.กจพ.2-ป(ลถ)-031-2563 จัดซื้อลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (53-2) จำนวน 69,000 ลูก และ ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ง (54-4) จำนวน 15,800 ลูก 4,074,560.00 3,256,973.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
PEA-SPM1-TDDP2-08/2564 ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าชัยบาดาล 2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าอุทัยธานี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 65,497,557.97 61,873,234.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
PEA-SPM1-TDDP2-SSL/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าศรีสัชนาลัย ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 76,658,871.35 76,125,726.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท เทด้า จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ซป.ฉ.1 (จซ) 07/2564 ซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 18 รายการ ตามโครงการ คพจ.2 แผนที่ 4 เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 07/2564 18,863,623.85 14,778,565.06 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 1. จัดซื้อพัสดุรองประเภท อุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 1 รายการ จาก บริษัท จี.เอ.เอส.จำกัด…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ก.2กบษ.(บฟ.)1438/2564 จ้างติดตั้ง Stationary Battery สำหรับสถานีไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 8 สถานีฯ 325,280.00 325,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรสซีพ อินเตอร์เทรด จำกัด 325,280 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
กบญ.ก.1(B)-M-016-2564 จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-016-2564
11,011,905.00 7,839,226.60 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกรายการที่ 1-3
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2564
ก.2รย(บห.)H0070/2564 ซื้อเสา คอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 250 ต้น งบผู้ใช้ไฟ 481,500.00 481,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 6 พฤษภาคม 2564
ฉ.2กอก.(สส.)154/2564 จัดซื้อร่มสนาม PEA เพื่อเป็นของที่ระลึกใช้ในกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ 231,633.60 231,633.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิว เอ็ม พรีเมี่ยม จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 6 พฤษภาคม 2564
ฉ.2กอก.(สส.)155/2564 จัดซื้อปากกาพลาสติกทัชสกรีนสีน้ำเงินโลโก้ PEA เพื่อเป็นของที่ระลึกใช้ในกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ 109,140.00 109,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิว เอ็ม พรีเมี่ยม จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 6 พฤษภาคม 2564
ฉ.2กอก.(บห.)372/2564 จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ห้องประชุม กฟฉ.2 อาคาร 2 ชั้น 4 122,700.00 122,699.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นัยนา ชาวไร่
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 6 พฤษภาคม 2564
ฉ.อบ.(บห.)048/2564 ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ 417,514.00 417,514.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 6 พฤษภาคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/129/2564 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือด้านช่าง 3,316.44 3,316.44 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 6 พฤษภาคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/124/2564 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 จัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงแสงสว่างในสำนักงาน 2,534.70 2,534.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 6 พฤษภาคม 2564
ก.2สชข.(กป.)0818 รายงานขอจัดซื้อสายคันเร่งและสายดึงเกียร์ฝาก รถเครนทะเบียน 81-0473 ฉช. 6,520.00 6,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ ก.สุวรรณการช่าง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 6 พฤษภาคม 2564
E011 ฉ.2 อบ.(บห)046/2564 ขอจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า งาน คพจ.2 แผน 4 จำนวน 1 รายการ 459,158.40 459,158.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 6 พฤษภาคม 2564
น.2 พจ.(บห.) 44/2564 ลว.6 พ.ค. 2564 ซื้อสมอบกแบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. จำนวน 500 ชิ้น 112,350.00 112,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 6 พฤษภาคม 2564
กคบ.ช033/2564 งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้ กฟย. อ.อุ้มผาง (ครั้งที่3/2564) 603,319.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 603319.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 6 พฤษภาคม 2564
ผปบ.พน. จ้างทำป้ายอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กฟอ.พนัสนิคม 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรังสรรค์ อารียานันท์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 6 พฤษภาคม 2564