ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ก.2 รย.(บห.)/H0012/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน รายการหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 เควีเอ 3 เฟส ชนิดทนการลัดวงจร จำนวน 5 เครื่อง 442,445.00 442,445.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ฉ.3 นส. 022/2564 อ่างซิ้งค์สเตนเลส 1 หลุม พร้อมขาและก๊อก 1,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ต.3 กฟอ.หญ.(บห.)-002/2564 จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านหนองหิน ช่วง 2 อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 333,561.80 333,927.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอ็ม.มาสเตอร์ซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ต.3 กฟอ.หญ.(บห)163/2563 PO3001811862 ลว. 19 ม.ค. 2564 จ้างเหมาปรับปรุงเสริมหม้อแปลงที 5084 บริเวณบ้านทุ่งป๋อง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 119,827.00 119,827.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอ็ม.มาสเตอร์ซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
น.2กวว(สอ)-120/2564 จ้างงานจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โครงการติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับ 60 หน่วยงานของสังคมภายใต้โครงการ ?60 ปี 60 ความร่วมมือ 60 การให้? ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 214,000.00 213,465.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ต.3 กฟอ.หญ.(บห)162/2563 PO3001811861 ลว. 19 ม.ค. 2564 จ้างเหมาปรับปรุงเสริมหม้อแปลง ที 5052, ที 5104 บริเวณบ้านนารังนก หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 338,700.00 338,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอ็ม.มาสเตอร์ซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
3001810918 พัสดุขาดแคลน จำนวน 3 รายการ 350,906.50 350,906.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเวล ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 350906.50 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
64I022S009 ซื้อหม้อแปลง 30 50 และ 100 เควีเอSC 486,422.00 486,422.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส ราคา 486,422 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 001/2564 งานจ้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในอาคารคลังพัสดุ 1 กฟอ.หาดใหญ่ 231,700.00 231,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชยกร เจนกำจรชัย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
E091ฉ.2สล.(บห.)106/2564 มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ (45) จำนวน 430 เครื่อง 203,824.30 202,444.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 203,824.30 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
มท5308.32/กฟจ.นว.(บห)-1825 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ งบลงทุน(I) 472,651.10 472,651.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลพบุรีคอนกรีต(1992)จำกัด ราคาที่เสนอ 472,651.10 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
PO3001810897 พัสดุขาดแคลน 73,660.94 73,660.94 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเวล ซัพพลาย จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ก.2พนท.(มต)047/2564 ลว.18/01/2564 ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ Lexmark 56F3H00 Black High Yield (15,000 pages) for MS521,MX421 10,165.00 10,165.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
น.3กบล.138/2564 จัดซื้อหลอดไฟ T8 LED 18 วัตต์แลมป์ตั้น จำนวน 8 หลอด 1,200.00 1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ที.พี. การไฟฟ้า
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ฉ.3บห.112 ซื้อจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบผู้ใช้ไฟ ครั้งที่ 23/63ผกส.กฟจ.นม2(หทล).ประเภทโคมไฟ. 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112,039.70 112,039.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 110852.- บาท PO 3001810463
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
64I021S035 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 5 รายการ 476,031.23 476,031.23 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด ราคา 476,031.23 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
น.2 พร.(คพ.)4/2564 จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลนงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 3 รายการ 366,582.00 366,582.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด เสนอราคา 3 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 366,582.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(ปบ)011/2564 เปลี่ยนกระจกหน้าพร้อมติดฟิมล์ รถยนต์ทะเบียน 85-8862 8,600.00 8,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรชัย งามบุญ ราคา 8,600
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
น.3 กรส.(คส.) 63/2564 ปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สถานีฯ พัฒนานิคม - สถานีฯ ชัยบาดาล ๒ 340,149.79 340,149.79 วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
น.3 กฟอ.ชบด.(ปบ)100/2564 จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกเปลี่ยนสายแรงสูงซอยสุรนารายณ์ 26 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 427,383.68 427,383.68 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมปอง อิเล็คทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(ปบ)010/2564 เปลี่ยนกระจกแผ่นหน้าพร้อมติดฟิล์ม รอบคัน 11,000.00 11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรชัย งามบุญ ราคาที่เสนอ 11000
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
กฟภ.จ.สก.(คพ)003/2564 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (งบผู้ใช้ไฟ) ปี 63 ครั้งที่ 21 งวดที่ 5 จำนวน 3 รายการ 350,425.00 350,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
น.3 กรส.(คส.) 64/2564 จ้างปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง กฟจ.สิงห์บุรี - สถานีฯ สิงห์บุรี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
463,771.00 463,771.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
กผภ.(รบ)045/2564 จัดซื้อเหล็กแผ่นหนา จำนวน 8 รายการ 205,440.00 205,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงกลึงพงษ์สุวรรณ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
น.3 กรส.(คส.) 62/2564 จ้างปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สถานีฯ สิงห์บุรี – กฟส.อ.ค่ายบางระจัน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 319,313.00 319,313.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ฉ.๒กฟอ.กล.(บห.)236/2563 จัดซื้อวัตต์อาร์มิเตอร์ 1เฟส2สาย 220โวลท์ 15(45)แอมป์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานติดตั้งมิเตอร์ให้กับผู้ใช้ไฟ 220,848.00 220,843.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ต.1กฟจ.พบ.(คพ)-6/2564 จัดซื้อเสาคอร.ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 270 ต้น 422,371.80 422,371.80 วิธีเฉพาะเจาะจง -บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ต.1ปข.ผคพ6/2564 ซื้อพัสดุเพื่อสำรองคลังแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องจำนวน 2 รายการ (รายการที่ 005) 429,070.00 429,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโวทล์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ต.3 กฟอ.สบร.1/2564 ซื้อ STREET LIGHTING SET,LED G13,2x20 W,ACC (1-07-001-0401 ) จำนวน 45 ชุด ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ชุดละ 3,495.69 บาท 157,306.05 157,306.05 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ต.1ปข.ผคพ5/2564 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 2 รายการ (รายการที่ 004) ตามโครงการคพจ.2 483,854.00 483,854.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ก.2ฉช.(ปบ.)จ.019/64 ลว.13 ม.ค. 64 ใบสั่งจ้างเลขที่ 3001811464 ลว.18 ม.ค. 64 จ้างบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรง) ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย แนวขนาน STA (52+800 to 55+450) 136,089.35 136,089.35 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีรชาติ ทองธานี
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ก.2ฉช.(ปบ.)จ.018/64 ลว.13 ม.ค. 64 ใบสั่งจ้างเลขที่ 3001811461 ลว.18 ม.ค. 64 จ้างบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรง) ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย ชั่วคราว STA (55+500) 131,088.17 131,090.17 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีรชาติ ทองธานี
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ฉ.2.มห(คพ)002/2564 ค่าซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 287,937.00 287,937.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
น.1ทง.(บห.)(จซ.)003/2564 จัดซื้อชุดโคมไฟถนนชนิดหลอด (LED) ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และ ชุดสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง 1 เฟส 220 โวลท์ 30 แอมป์ จำนวน 1 โครงการ (น.1ทง.(บห.)(จซ.) 003/2564) ให้แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเทิง 407,600.45 407,600.45 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด ราคาที่ได้รับคัดเลือก 354,170.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
น.1ทง.(บห.)(จซ.)002/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน คือ สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน จำนวน 1 รายการ (16,000 เมตร) สำหรับงานขยายเขตระบบจำหน่าย (น.1ทง.(บห.)(จซ.) 002/2564 ) ให้แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง 496,480.00 496,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซอร์วิสการไฟฟ้า ราคาที่ได้รับคัดเลือก 496,480.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ก.2สชข.(กป.)0096 รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขต คฟม. 2 บ้านห้วยหิน (นางชุตินิษฐ์) 33,440.49 33,440.49 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์ พ่วงแพ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ก.2สชข.(กป.)0094 รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขต คฟม.2 บ้านท่าม่วง (น.ส.มลิสา) 27,767.57 27,767.57 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรัตน์ พ่วงแพ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
น.2 อต.(บห)43/2564 ลว. 7 ม.ค. 2563 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้งานขยายเขต งบจัดซื้อพัสดุขาดแคลน ผู้ใช้ไฟ Safety Stock (จำนวน 16 รายการ) 412,463.60 412,463.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
น.2 อต.(บห)42/2564 ลว. 7 ม.ค.2564 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้งานขยายเขต งบจัดซื้อพัสดุขาดแคลนผู้ใช้ไฟ Safety Stock (สายเคเบิ้ลอากาศ 50 ต.มม.) 457,425.00 457,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
น.1มล.(กป)01/2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงทางเทคนิคแผน B ประจำปี 2564 พื้นที่รับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ลาว 150,121.00 150,121.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ขุนกรณ์การไฟฟ้า เสนอราคา 140977.85
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
จฉพ.บต.(บห.)0101/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ประจำปี 2564 ของ กฟอ.เบตง 350,853.00 350,853.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอับดุลรอแม เจะหมิ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ต.2 ภก.(คพ.)36628/2563 จัดซื้อพัสดุประเภทฟิวส์ต่ำ 197,950.00 197,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที ที อิเลคทริค จำกัด 155,685.00บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ก.2 กกค.(ยค.)36207/2563 จัดเช่ารถบรรทุก ๑ ตัน ๔ ประตูแบบ Double Cab พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๓ คัน 4,815,000.00 3,062,340.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
PEA-SPM1-TSDP9.3-OYM/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 4 269,028,130.00 269,028,130.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท เอ็นซิส จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ฉ.2 กฟอ.ดอ.(กส) 28/2564 ลว. 11 ม.ค. 64 จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 10 งาน ในเขตอำเภอเดชอุดมและอำเภอนาเยีย 468,331.51 468,331.51 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เดชอุดมเจริญผล
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
มท5308.32/กฟจ.นว.(บห)-2118 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟ (C) 476,364.00 476,364.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 476,364.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
SMC-CM-01-2021 จ้างบริการระบบ Cellular Network จำนวน 110 ซิมการ์ด เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ FRTU เข้ากับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟในพื้นที่ กฟต.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 423,720.00 423,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ต.1รน.(คพ.)56/2564 ซื้อพัสดุ Safety Stock จำนวน 1 รายาร (สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 95 ต.มม.) 111,280.00 111,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด ราคาที่เสนอ 111,280.-บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ฉ.3 นส.026/64 อุปกรณ์ต่อท่อน้ำอ่างล้างมือ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคงสินซูเปอร์มาร์ท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564
ก.1 กฟอ.กบบ.(กส) 0112/2563 ขยายเขตแรงสูง บริษัท บ่อทอง อินดัสทรีเทคโนโลยี จำกัด 418,236.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักราวุฒิ ลบศรี
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2564