รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ เลขที่โครงการในระบบ e-GP รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
กสต.(วส.) 15/2567 67039588803 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารทางธุรกิจของ PEA จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ขายแบบ: 29 เมษายน 2567 ถึง 21 พฤษภาคม 2567
วันที่เสนอราคา: 23 พฤษภาคม 2567
N2.EB.STK.(จซ.)-22-2566 66079484887 ประกวดราคาซื้อฮอทไลน์เบลแคล้มป์และฮอทไลน์แคล้มป์ จำนวน 3 รายการ เลขที่ N2.EB.STK.(จซ.)-22-2566 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ขายแบบ: 11 สิงหาคม 2566 ถึง 21 สิงหาคม 2566
วันที่เสนอราคา: 22 สิงหาคม 2566
กลพ-สพ(ค)-002/2565 65057394495 โครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้า ตลาด และภาพลักษณ์องค์กร ประจำปี 2565 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ขายแบบ: 10 มิถุนายน 2565 ถึง 4 กรกฎาคม 2565
วันที่เสนอราคา: 4 กรกฎาคม 2565
น.2 กกค.(ยธ.)EB-11/2565 65047334355 งานก่อสร้างรั้วลวดหนามบนผนังกันดินสูง 2.5 เมตร จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ขายแบบ: 28 เมษายน 2565 ถึง 6 พฤษภาคม 2565
วันที่เสนอราคา: 9 พฤษภาคม 2565
กผส.(ผอ) 52/2565 64127316689 จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ขายแบบ: 25 มกราคม 2565 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เสนอราคา: 14 กุมภาพันธ์ 2565