รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding026/2564 ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ งบงานเร่งรัดปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า
เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding026/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 มิถุนายน 2564 ถึง 15 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 16 มิถุนายน 2564
กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-005.1-2564 ประกวดราคาซื้อล่อฟ้าแรงต่ำ 250 - 500 V. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 มิถุนายน 2564 ถึง 22 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 23 มิถุนายน 2564
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding025/2564 จัดซื้อลูกถ้วยแท่งชนิด COMPOSITE ระบบ 33 เควี ตามแผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ฯ จำนวน 2 รายการ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding025/2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 มิถุนายน 2564 ถึง 15 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 16 มิถุนายน 2564
ก.2 กกค.(ยธ.)1514/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงาน,รั้ว และรางระบายน้ำบริเวณด้านหน้าสำนักงาน ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 มิถุนายน 2564 ถึง 16 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 17 มิถุนายน 2564
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)15/2564 ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 16 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)15/2564) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 4 มิถุนายน 2564 ถึง 22 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 23 มิถุนายน 2564
PEA-TDDP.2(G)-179/2563 จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 11 ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผภ. ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1-2
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 4 มิถุนายน 2564 ถึง 11 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 14 มิถุนายน 2564
N2.EB.(จซ.)-34-2564 จัดซื้อพร้อมติดตั้งชั้นวางพัสดุขนาดใหญ่ (Pallet Racking System) จำนวน 27 ชุด (เพิ่มเติม) ให้กับ กฟฟ.ในสังกัด กฟน.2 (ตามจุดจัดส่ง จำนวน 5 กฟฟ.) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 4 มิถุนายน 2564 ถึง 11 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 14 มิถุนายน 2564
เลขที่ ก.1กรส.(ซ)031/2564 ลว. 1 มิ.ย. 2564 จัดซื้อพร้อมจ้างเหมาติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง สถานีไฟฟ้าวังน้อย ๒ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 4 มิถุนายน 2564 ถึง 9 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 8 มิถุนายน 2564
PEA-TDDP.2(A)-163/2563 จัดซื้ออุปกรณ์ 22 kV Capacitor Bank สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผน 1
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 4 มิถุนายน 2564 ถึง 11 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 14 มิถุนายน 2564
ก.2 บนบ.(กส.) 183/2564 จ้างเหมางานปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงบริษัท MG ประตู 3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 2 มิถุนายน 2564 ถึง 10 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 11 มิถุนายน 2564
PEA-M(R)-051/2564 จ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟฉ.3 (จ.บุรีรัมย์, จ.สุรินทร์) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 2 มิถุนายน 2564 ถึง 1 กรกฎาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 2 กรกฎาคม 2564
PEA-M(R)-033/2564 จ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟต.3 (จ.ยะลา, จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 2 มิถุนายน 2564 ถึง 1 กรกฎาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 2 กรกฎาคม 2564
ต.1สวี(กป.) 516/2564 จ้างขยายเขตฯ คฟม.2 กลุ่มสุรินทร์ ม.3 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 2 มิถุนายน 2564 ถึง 8 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 9 มิถุนายน 2564
น.3 บม.(กป.) 1022/2564 ซื้อคอนเหล็กเคลือบฉนวน ความยาว 1,700 มิลลิเมตร สำหรับติดตั้งสายสื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมติดตั้ง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 2 มิถุนายน 2564 ถึง 8 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 9 มิถุนายน 2564
ก.1กรส.(สร) 436/2564 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Serial to Ethernet Converter (Protocol Converter) ให้กับสถานีไฟฟ้าในสังกัด กฟก.1 จำนวน 33 แห่ง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 2 มิถุนายน 2564 ถึง 10 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 11 มิถุนายน 2564
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding028/2564 จัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว (TAC) จำนวน 3,000 เมตร งบงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 1 มิถุนายน 2564 ถึง 11 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 14 มิถุนายน 2564
จ.พสค.(กส.)05/2564 จ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ป.ย้ายเสาบ้านนายกสมชาย-ลาบฉะ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 1 มิถุนายน 2564 ถึง 10 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 11 มิถุนายน 2564
ต.1 กกค.(ยธ.)1652/2564 ลว. 05 พ.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Ofice ที่ กฟอ. บางสะพาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 1 มิถุนายน 2564 ถึง 9 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 10 พฤษภาคม 2564
ก.1 กกค.(จร)(ปก) 86 ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 เควี – กฟฟ.รังสิต เพื่อรองรับการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าเมืองเอก 2 จ.ปทุมธานี เป็นสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียวแรงสูง (TAC) บริเวณพลัมคอนโด (ฝั่งตรงข้ามสถานีไฟฟ้า) ตาม คพจ.2 แผนงานที่ 3 แบบเบ็ดเสร็จ (Turn key) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 8 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 9 มิถุนายน 2564
ก.1 กกค.(จร)(ปก) 85 ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 เควี – กฟฟ.รังสิต เพื่อรองรับการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าเมืองเอก 2 จ.ปทุมธานี เป็นสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียวแรงสูง (TAC) บริเวณพลัมคอนโด (ฝั่งสถานีไฟฟ้า) ตาม คพจ.2 แผนงานที่ 3 แบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 8 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 9 มิถุนายน 2564