ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 002/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64127448025
รายละเอียด
ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลงสำหรับงานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในส่วนรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหาดใหญ่ และการไฟฟ้าในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
13 มกราคม 2565 ถึง 20 มกราคม 2565
วันที่เสนอราคา
21 มกราคม 2565
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
074-806108
สอบถามทางอีเมล์
poranee.nud@pea.co.th
Fax
074-806109
วงเงินงบประมาณ
2,477,799.00 บาท
ราคากลาง
2,477,799.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-67974-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.2 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-67974-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 109.7 kB]