ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.1กฟจ.ปจ.(มต.)6409/2566 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
66119036382
รายละเอียด
ขออนุมัติประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ งานติดตั้งมิเตอร์, ตัดฝาก, ปรับปรุง, ย้าย, สับเปลี่ยน และรื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด 1 เฟส และ ๓ เฟส ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที.ประจำปี 2567(จำนวน 2 งาน)
ระยะเวลาขายแบบ
21 พฤศจิกายน 2566 ถึง 28 พฤศจิกายน 2566
วันที่เสนอราคา
29 พฤศจิกายน 2566
ช่วงเวลาเสนอราคา
13:00 - 16:00
สอบถามทางโทรศัพท์
037-480-453
สอบถามทางอีเมล์
pur.PEA-Prachinburi@pea.co.th
Fax
037-480-456
วงเงินงบประมาณ
722,882.37 บาท
ราคากลาง
722,882.37 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-154854-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 99.0 kB]