ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.2 ถล.(กส.)1289/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047309735
รายละเอียด
จ้างก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายด้านหลังสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
30 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1. บริษัท เค.เอส.บิวเดอร์ เซอร์วิส จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามกอตอ ก่อสร้าง
3. บริษัท ภูไทย วิศวกรรม
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัท เค.เอส.บิวเดอร์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 479,000.00บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามกอตอ ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 486,035.06บาท
3. บริษัท ภูไทย วิศวกรรม ราคาที่เสนอ 486,850.00บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เค.เอส.บิวเดอร์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 479,000.00บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
479,000.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา