ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ จก.13/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63117203871
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ระยะเวลาขายแบบ
20 มกราคม 2564 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา
8 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-009-6104
สอบถามทางอีเมล์
cwc@pea.co.th
Fax
02-009-6108
วงเงินงบประมาณ
20,330,000.00 บาท
ราคากลาง
21,147,159.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2,500.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
1,016,500.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-22451-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 106.6 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-22451-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 424.0 kB]