ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 คอนกรีต 606/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64037152489
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2564 เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 คอนกรีต 606/2564 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 3 และ 4
ระยะเวลาขายแบบ
10 มิถุนายน 2564 ถึง 17 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
18 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
045-242434-6 ต่อ 10326-7 มือถือ 097-1911578
สอบถามทางอีเมล์
nattita.tho@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
53,217,263.20 บาท
ราคากลาง
52,256,946.76 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
734,930.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38630-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 213.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38630-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 211.3 kB]