ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-TDDP.1(F)-007/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017110581
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงถนนทางหลวงหมายเลข 7 กม.89+829 - แยกบริษัท UMC และช่วงถนนทางหลวงหมายเลข 7 กม.89+799 - แยกวัดบางเป้ง จ.ชลบุรี งบ คพจ.1 กลุ่มกับดักฟ้าผ่า จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
12 มกราคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
20 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
025909068
วงเงินงบประมาณ
882,750.00 บาท
ราคากลาง
154,080.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-21169-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.1 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-21169-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 215.5 kB]