ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)08/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64027095982
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 17 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)08/2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง
2 บริษัท กิจพูนชัย จำกัด
3 บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4 บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
5 บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด
6 บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด
7 บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด
8 บริษัท เบรฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
9 บริษัท มอสดอร์เฟอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
10 บริษัท คาซ่า เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร์ จำกัด
11 บริษัท ช่างทองอโยธยา จำกัด
12 บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
13 บริษัท แมคลีน - ดัลฮันตี้ พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
14 สตาร์ไลท์ พลัส
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 รหัส 1020300101 - พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม-อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 16-70 ต.มม.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง 40,760.58
รายการที่ 2 รหัส 1020200000 - ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.
บริษัท ช่างทองอโยธยา จำกัด 432,202.32
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ไลท์ พลัส 448,744.07
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 600,326.50
บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด 666,511.56
บริษัท เบรฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 693,562.32
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง 838,965.60
รายการที่ 3 รหัส 1020200002 - ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.
บริษัท ช่างทองอโยธยา จำกัด 473,977.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ไลท์ พลัส 514,810.17
บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด 618,674.00
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 652,229.20
บริษัท เบรฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 747,642.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง 796,936.00
รายการที่ 4 รหัส 1020200003 - COVERED TIE WIRE.AL.4.0 MM.
บริษัท ช่างทองอโยธยา จำกัด 991,142.60
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 1,380,843.69
บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด 1,515,032.26
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง 1,623,248.85
บริษัท เบรฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1,958,012.32
รายการที่ 5 รหัส 1020260202 - PREFORMED D/E,SAC 22KV 50SQ.MM. 21.80MM
บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 569,361.98
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 590,202.26
บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด 604,504.42
บริษัท กิจพูนชัย จำกัด 810,455.45
บริษัท แมคลีน - ดัลฮันตี้ พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,273,000.00
รายการที่ 6 รหัส 1020400002 - หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 35,514.13
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง 45,435.84
รายการที่ 7 รหัส 1020400004 - หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 22,605.59
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง 23,946.60
รายการที่ 8 รหัส 1020410002 - หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 13,526.94
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง 14,378.13
รายการที่ 9 รหัส 1020300102 - พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.
บริษัท ช่างทองอโยธยา จำกัด 321,931.70
บริษัท คาซ่า เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร์ จำกัด 364,158.45
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง 412,712.91
รายการที่ 10 รหัส 1020300103 - พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.
บริษัท ช่างทองอโยธยา จำกัด 229,116.80
บริษัท คาซ่า เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร์ จำกัด 240,833.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง 351,713.82
รายการที่ 11 รหัส 1020310001 - คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.
บริษัท ช่างทองอโยธยา จำกัด 444,565.00
บริษัท คาซ่า เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร์ จำกัด 470,476.30
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง 607,626.25
รายการที่ 12 รหัส 1020310002 - คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.
บริษัท ช่างทองอโยธยา จำกัด 376,477.56
บริษัท คาซ่า เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร์ จำกัด 387,408.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง 525,560.46
รายการที่ 13 รหัส 1020420102 - หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 58,185.49
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง 60,218.85
รายการที่ 14 รหัส 1020420104 - หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.
บริษัท ช่างทองอโยธยา จำกัด 144,166.50
บริษัท คาซ่า เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร์ จำกัด 149,506.00
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 170,026.77
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง 188,537.75
รายการที่ 15 รหัส 1020440112 - เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี ตามแบบเลขที่ SA4-015/44007
บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด 15,759,381.58
บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด 15,806,609.24
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด 16,187,687.60
รายการที่ 16 รหัส 1020180001 - เทปไฟฟ้าพีวีซี.ใช้ภายนอกม้วนขนาด 0.18x19x10,000 มม.มอก.386
บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด 462,374.92
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ไลท์ พลัส 537,864.71
รายการที่ 17 รหัส 1020180003 - เทปพันเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4x30
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ไลท์ พลัส 693,775.53
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 1,038,060.71

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1. รายการที่ 1 รหัส 1020300101 - พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม-อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 16-70 ต.มม. จำนวน 2,721 อัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 40,760.58 บาท (สี่หมื่นเจ็ดร้อยหกสิบบาทห้าสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. รายการที่ 2 รหัส 1020200000 - ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม. จำนวน 4,356 kilogram ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ช่างทองอโยธยา จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 432,160.50 บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
3. รายการที่ 3 รหัส 1020200002 - ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม. จำนวน 4,900 kilogram ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ช่างทองอโยธยา จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 473,967.20 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
4. รายการที่ 4 รหัส 1020200003 - COVERED TIE WIRE.AL.4.0 MM. จำนวน 202,274 เมตร ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ช่างทองอโยธยา จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 989,099.63 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
5. รายการที่ 5 รหัส 1020260202 - PREFORMED D/E,SAC 22KV 50SQ.MM. 21.80MM จำนวน 12,730 อัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 569,361.98 บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
6. รายการที่ 6 รหัส 1020400002 - หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. จำนวน 4,333 อัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 35,514.13 บาท (สามหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบสี่บาทสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
7. รายการที่ 7 รหัส 1020400004 - หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ต.มม. จำนวน 1,119 อัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 22,605.59 บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยห้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
8. รายการที่ 8 รหัส 1020410002 - หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. จำนวน 2,150 อัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 13,526.94 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
9. รายการที่ 9 รหัส 1020300102 - พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม. จำนวน 25,210 อัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ช่างทองอโยธยา จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 321,808.17 บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
10. รายการที่ 10 รหัส 1020300103 - พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม. จำนวน 6,509 อัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ช่างทองอโยธยา จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 229,066.68 บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันหกสิบหกบาทหกสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
11. รายการที่ 11 รหัส 1020310001 - คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม. จำนวน 32,450 อัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ช่างทองอโยธยา จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 444,435.20 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
12. รายการที่ 12 รหัส 1020310002 - คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม. จำนวน 13,836 อัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ช่างทองอโยธยา จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 376,330.90 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
13. รายการที่ 13 รหัส 1020420102 - หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. จำนวน 7,309 อัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 58,185.49 บาท (ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
14. รายการที่ 14 รหัส 1020420104 - หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 95 ต.มม. จำนวน 10,679 อัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ช่างทองอโยธยา จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 144,088.54 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันแปดสิบแปดบาทห้าสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
15. รายการที่ 15 รหัส 1020440112 - เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี ตามแบบเลขที่ SA4-015/44007 จำนวน 15,220 อัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 15,759,381.58 บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
16. รายการที่ 16 รหัส 1020180001 - เทปไฟฟ้าพีวีซี.ใช้ภายนอกม้วนขนาด 0.18x19x10,000 มม.มอก.386 จำนวน 88,189 ม้วน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 462,374.92 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
17. รายการที่ 17 รหัส 1020180003 - เทปพันเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4x30 จำนวน 23,165 ม้วน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ สตาร์ไลท์ พลัส (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 693,775.53 บาท (หกแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
21,066,443.56 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-28219-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.1 MB]