ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.2 กบษ. 30309/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63057181085
รายละเอียด
จ้างปรับปรุงสวิทซ์เกียร์ระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 1
ระยะเวลาขายแบบ
16 มิถุนายน 2563 ถึง 23 มิถุนายน 2563
วันที่เสนอราคา
24 มิถุนายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0818132680
สอบถามทางอีเมล์
narin.k@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
109,461,000.00 บาท
ราคากลาง
94,181,400.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
5,473,050.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-118-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 591.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-118-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 34.1 kB]