ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)104D/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63117027459
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุตามแผนจัดหางบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) รายการ เสาคอนกรีต 9 เมตร เลขที่ ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)104D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่อนุมัติ
14 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.บริษัท สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ จำกัด
2.บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
3.บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
4.บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด(มหาชน)
5.บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
6.บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
7.บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด
8.บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด
9.บริษัท เจ้าตะวัน จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่1 เสาคอนกรีต 9 เมตร ใช้งานพื้นที่ ชลบุรี
- บริษัท สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ จำกัด เสนอราคา 940,367.70 บาท
- บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 797,364.00 บาท
- บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 785,808.00 บาท
- บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 771,684.00 บาท
- บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด เสนอราคา 1,152,390.00 บาท
- บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด เสนอราคา 916,776.00 บาท
- บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เสนอราคา 916,776.00 บาท
รายการที่2 เสาคอนกรีต 9 เมตร ใช้งานพื้นที่ ระยอง
- บริษัท สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ จำกัด เสนอราคา 1,554,852.10 บาท
- บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 1,220,121.00 บาท
- บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 1,197,009.00 บาท
- บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 1,256,715.00 บาท
- บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด เสนอราคา 1,728,585.00 บาท
- บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด เสนอราคา 1,375,164.00 บาท
- บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เสนอราคา 1,466,841.60 บาท
รายการที่3 เสาคอนกรีต 9 เมตร ใช้งานพื้นที่ ฉะเชิงเทรา
- บริษัท สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ จำกัด เสนอราคา 934,011.39 บาท
- บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 813,414.00 บาท
- บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 798,006.00 บาท
- บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 796,080.00 บาท
- บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด เสนอราคา 1,152,390.00 บาท
- บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด เสนอราคา 916,776.00 บาท
- บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เสนอราคา 916,776.00 บาท
รายการที่4 เสาคอนกรีต 9 เมตร ใช้งานพื้นที่ ศรีราชา
- บริษัท สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ จำกัด เสนอราคา 958,458.75 บาท
- บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 802,500.00 บาท
- บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 794,154.00 บาท
- บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 814,056.00 บาท
- บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด เสนอราคา 1,152,390.00 บาท
- บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด เสนอราคา 916,776.00 บาท
- บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เสนอราคา 916,776.00 บาท
รายการที่5 เสาคอนกรีต 9 เมตร ใช้งานพื้นที่ พนัสนิคม
- บริษัท สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ จำกัด เสนอราคา 472,995.30 บาท
- บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 401,250.00 บาท
- บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 392,904.00 บาท
- บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 389,052.00 บาท
- บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด เสนอราคา 576,195.00 บาท
- บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด เสนอราคา 458,388.00 บาท
- บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เสนอราคา 458,388.00 บาท
รายการที่6 เสาคอนกรีต 9 เมตร ใช้งานพื้นที่ ปลวกแดง
- บริษัท สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ จำกัด เสนอราคา 858,306.06 บาท
- บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 668,750.00 บาท
- บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 654,840.00 บาท
- บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 698,175.00 บาท
- บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด เสนอราคา 960,325.00 บาท
- บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด เสนอราคา 763,980.00 บาท
- บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เสนอราคา 814,912.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.ขออนุมัติจัดซื้อรายการที่ 1,3,5 จาก บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,828,800.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 128,016.00 บาท คิดเป็นเงินรวมภาษี 1,956,816.00 บาท
2.ขออนุมัติจัดซื้อรายการที่ 2,4,6 จาก บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) วงเงิน 2,472,900.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 173,103.00 บาท คิดเป็นเงินรวมภาษี 2,646,003.00 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
4,602,819.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-16195-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 418.8 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-16195-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 418.8 kB]