ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
63I111B113
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097361928
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายถนนเลียบคลองโยง-ประตูน้ำคลองโยง (63I111B113)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่อนุมัติ
14 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1. บริษัท ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2. บริษัท เดสพาซีโต บูล จำกัด
3. บริษัท บีเอ็มโอ22 จำกัด
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒณา99
5. ศรีนครนวกิจ
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าพระคอนสตรัคชั่น
7. 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง
8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทอง อิเล็คทริค
9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.วี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยอิเล็กทริก (2019)
11. บริษัท สมาร์ท แคนน่อน จำกัด
12. บริษัท พิพัฒน์พล อิเลคทริค จำกัด
13. บริษัท ธนกร เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด
14. บริษัท ไทยมงคลการไฟฟ้า จำกัด
15. ร้าน ปฐมทรัพย์ อิเลคทริค
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทอง อิเล็คทริค ราคาที่เสนอ 573,339.81 บาท
2. บริษัท พิพัฒน์พล อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 699,231.73 บาท
3. บริษัท ไทยมงคลการไฟฟ้า จำกัด ราคาที่เสนอ 723,287.0 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทอง อิเล็คทริค
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
573,339.81 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-11918-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 65.6 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-11918-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.2 MB]