ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.1กกค.(จร)(ปก)38/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127198499
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างย้ายแนวระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณตรงข้ามปั๊ม SUSCO สายเอเชีย (ฝั่งขาเข้า กทม.) กฟอ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 3 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
4 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
035241142 ต่อ 10167
สอบถามทางอีเมล์
sakkarin.tha@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
2,012,514.85 บาท
ราคากลาง
1,980,197.46 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
500.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-26527-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 102.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-26527-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 363.6 kB]