ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ฉ.2 อจ./บห.120/63
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087138259
รายละเอียด
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง เขตแบ่งแดนอุบลฯ,อำนาจฯ-อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ(ฝั่งซ้าย) โดยพาดสายอลูมิเนียม (SAC) ขนาด 185 ตร.มม. ปริมาณงาน 4.56 วงจร.– กม.
ระยะเวลาขายแบบ
11 สิงหาคม 2563 ถึง 16 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
27 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
045451253
สอบถามทางอีเมล์
somjet.mon@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
1,929,830.60 บาท
ราคากลาง
1,929,830.60 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-5105-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 338.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-5105-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 4.6 MB]